Nyheter | Kristiansand Røde Kors Hjelpekorps

Nyheter

Nyheter

Grunnopplæring 2015

Kristiansand Røde Kors Hjelpekorps starter opp grunnopplæring for nye medlemmer fra 5.oktober 2015.

Kursdatoer for førstehjelpskurset er:
05. oktober (mandag)
12.oktober (mandag)
16.oktober (fredag)
17.oktober (lørdag)
18.oktober (søndag)
26.oktober (mandag)
02.november (mandag)
09.november (mandag)

Eksamen for førstehjelpskurset blir mandag 16.november.
De andre kursene blir det opplyst om dato på så raskt de foreligger. 

Grunnopplæringen består totalt av 4 kurs - Dette er Røde Kors Hjelpekorps (3t), Kvalifisert Førstehjelp (33t), Grunnleggende Samband (9t), Grunnleggende Søk og Redning (15t). Alle disse kursene må gjennomføres og bestås før du kan smykke deg med tittelen Godkjent medlem i Røde Kors Hjelpekorps. 

Påmelding innen 5.oktober sendes til kurs@krkh.info

Grunnopplæring høsten 2014

Hjelpekorpsene i Vest-Agder Røde Kors går også iår sammen om å ha felles grunnopplæring for nye medlemmer. 

Grunnopplæringen består av ialt 4 kurs som alle må bli bestøtt for å bli godkjent medlem i Røde Kors Hjelpekorps (RKH) og være med på sanitetsvakter. I tillegg kommer kurs i søk og redningsarbeid for at medlemmene skal kunne delta i Hjelpekorpsets hovedoppgave som del av redningstjenesten. Det er en omfattende opplæringsperiode, og mange inntrykk som skal fordøyes. Men når du kommer ut på andre siden er du godkjent medlem i Norges største frivillige redningsorganisasjon.

Kursene er:

Grunnopplæring Røde Kors Hjelpekorps 2013

Denne høsten prøver VARKH en litt ny variant på kursfronten. Hele Grunnopplæringen blir et samarbeid mellom flere korps i distriktet, istedenfor at hvert korps skal knote det til for seg selv. Fordelingen er gjort for at vi skal hjelpe hverandre og få bedre samarbeid. De nye medlemmene vil i tillegg til tjene på dette ved å allerede fra starten kjenne folk fra andre korps.
Grunnopplæringen er nødvendig for å delta i Røde Kors Hjelpekorps sine aktiviteter, og gjør medlemmene rustet til å møte de utfordringene vi får på sanitetsvakter. Kurset avsluttes med en praktisk og teoretisk prøve som er den samme prøven allerede godkjente medlemmer må regodkjennes på hvert 3.år.
For å delta på søk og redningsoppdrag (SOR-oppdrag) kreves i tillegg kurset Kvalifisert Søk og Redning, som vil bli arrangert i etterkant av Grunnopplæringen.

Grunnopplæringen inneholder følgende kurs

Grunnopplæring høsten 2012 *NY DATO*

 

I år har Norges Røde Kors lagt opp til ny opplæringsplan, det betyr at en nytt medlem i hjelpekorpset må nå gjennom flere kurs før man blir godkjent medlem av hjelpekorpset. I Kristiansand kommer vi i høst til å gjennomføre alle disse kursene, slik at dere som blir nye medlemmer skal kunne bli godkjent før jul. Mer informasjon om denne opplæringsplanen vil bli gitt på informasjonsmøtet, førstkommende mandag. Altså 3. september kl 18-19 i 2. etasje på Frivillighetens Hus. Frivillighetens Hus ligger på Eg, adresse dit er Solbergveien 14. Ønsker du å bli medlem hos oss anbfealer vi alle å møte på informasjonsmøtet.

Første kurs i grunnopplæringen er "Dette er Røde Kors Hjelpekorps" Det er en innføring i Hjelpekorpset arbeid. Dette kurset må bestås før man kan gå videre på Kvalifisert førstehjelp. Kurset gjennomføres på Frivillighetens Hus 10. september kl 18-21. Det er kun krav til oppmøte og deltakelse for å bestå.

Grunnopplæring Røde Kors Hjelpekorps høsten 2012

For alle interesserte som ønsker å bli medlem av Kristiansand Røde Kors Hjelpekorps, starter vi grunnopplæring 10. september. Informasjonsmøte angående grunnopplæringen arrangeres 3. september på Frivillighetens Hus. Alle som ønsker å bli medlem må delta på dette møtet. Her vil dere få en innføring i hvordan grunnopplæringen er lagt opp.

Grunnopplæringen i år består av fire momenter

  • Dette er Røde Kors Hjelpekorps
  • Kvalifisert Førstehjelp
  • Grunnkurs Samband
  • Grunnkurs Søk og Redning

Datoer for alle momentene er ikke satt, men følgende er klart (med forbehold om endringer):
Dette er Røde Kors Hjelpekorps - 10. september
Kvalifisert Førstehjelp - 17., 29. og og 30. september, samt 1., 6. og 7. oktober.

Interesserte kan ta kontakt/melde seg på på kurs@krkh.info eller rekruttering@krkh.info. Påmeldingsfrist onsdag 5. september. Åpent for alle. Kurset vil bli arrangert på Frivillighetens Hus, Røde Kors' lokaler i 3.etg.

Spørsmål angående kurset kan rettes til kurs@krkh.info.

Påmeldte vil bli kontaktet på mail med mer informasjon.

 

Vennlig hilsen

Heidi Sørensen, undervisningleder

Valg i hjelpekorpset - 2012

Da vi nærmer oss årsskifte, og med det årsmøte, så kommer det også valg. Vi har et styre som er i full virksomet og driver hjelpekorpset effektivt og godt.

Nye medlemmer:

Det er nå fikset så dere (endelig) får innpass på krkh.info! Velkommen inn for en titt!

Idrettsskadekurs (kort)

Vet at flere av dere har ventet på å lære litt mer om idrettsskader på korpsmøte, og på onsdag 13. oktober er vi så heldige at Sindre Aslaksen skal lære oss litt om dette. Det blir teori og praksis et par timer fra kl 18. Påmelding som vanlig på akt. kalenderen.

TURPROSJEKTET 2010 ER I GANG!

Kjære med-hjelpekorpsere! 

Da er ENDELIG Turprosjektet 2010 i gang. For dere som ikke helt vet hva dette prosjektet mitt handler om så kan jeg informere om følgende: 

- Målet/hensikten er at vi som hjelpekorpsere skal komme oss ut i skogen rundt den flotte byen vår for å bli bedre kjent. Det finnes uendelige mange flotte turmuligheter i umiddelbar nærhet, både dagsturer og helgeturer. 

- Hver måned legger jeg ut 4 - 5 forskjellige turer her, og på Facebook. Hvor mange turer det blir avhenger av turenes lengde, vanskelighetsgrad og evt. kombinasjonsmuligheter. 

- Jeg legger ut beskjed når jeg har planer om å ta en tur. Da leser jeg litt lokalhistorie på forhånd som hentes frem ved passende anledninger på selve turdagen. Dette er ikke naturhistoriske vandringer, men det finnes utrolig mange artige historier knyttet til forskjellige steder i skogene våre, og de er det verdt å fortelle videre:) 

Personell til ATV-vakter på Tall Ships Races

Under årets Tall Ships Races (TSR), skal vår ATV gå som et "first responder"-kjøretøy på området. ATVen vil da være bemannet med to personer fra tidlig morgen til etter programslutt på natta/kvelden. Dette kommer til å bli løst med to vaktlag hver dag som får ca 8 timers økter. Da vi pr i dag ikke har ATVgruppen operativ, eller har kurset sjåfører, vil det før TSR være en forenklet kursing på ATV for aktuelt personell, og det åpnes opp for medlemmer om å søke om å få være med på dette.

Medlemmer som ønsker å delta i vaktlagene på ATV under TSR bes melde interresse til Sveinung på tlf eller epost innen 10. juli. Det ønskes erfarne hjelpekorpsere til oppgaven da man kan komme over det meste av oppdrag. Prioritering etter kvalifikasjoner og bakgrunn vil forekomme. Scootersjåfører som har erfaring fra å jobbe allene på Hovden og ambulanseutdannede/videregående førstehjelp er ønskelig. Klasse B førerkort er et krav.