Nyheter | Kristiansand Røde Kors Hjelpekorps

Nyheter

Nyheter

Litt nye funksjoner

Alle medlemmer har nå tilgang til en del nye funksjoner her på sidene. Logg inn for å lese mer :)

Frivillighetens dag 5 desember

 

ID kort-bestilling

ID kort bestilles av medlemmene selv, følg denne bruksanvisningen og ha bilde og medlemsnummer klart. Rutine for nye ID-kort (gjelder fra 3/9-2007).

Norges Røde Kors har fått laget et nytt system for å produsere ID-kort til medlemmene. Det er blitt mye enklere å administrere da alt gjøres på nettet. Under ser du fremgangsmåten for å registrere nytt ID-kort.

Ettersøkningsledelse Barmark 2008

Leteaksjon

Kristiansand RKH holder kurs i ettersøkningsledelse barmark i november i år. Interesserte bes ta kontakt med korpsledelsen for å melde seg på. Kurset er åpent for folk fra andre korps også. Kurset er planlagt å gå fra fredag 7. til søndag 9. november. Deltakerne må være forberedt på å være en god del ute. Invitasjon ligger vedlagt.

Nye nettsider!

Suppestasjonen på Hovden, påska 2005Da er KRKH sine nettsider flyttet over til ny leverandør og ny plattform. Den nye plattformen er Drupal, for de teknisk interesserte. Praktisk info til medlemmene følger...