Endring for ambulansevakter i bynære strøk | Kristiansand Røde Kors Hjelpekorps

Endring for ambulansevakter i bynære strøk

AmbulansenDet har de senere årene blitt vanskeligere og vanskeligere å få dekket inn ambulansevaktene i bynære strøk med personell som innehar kode 160. Det er flere årsaker til dette, som jeg ikke skal gå inn på her. For å få løst dette problemet har jeg og Korpsledelsen blitt enige om at det ikke lenger skal være et absolutt-krav for ambulansevaktene at det skal være en sjåfør med 160-kode på bynære vakter. Det skal tilstrebes, men er ikke lenger et må-krav.
Dette er også for å få kjørelagene til å fungere i sommersesongen.

På de ambulansevaktene vi har i bynære strøk vil det særdeles liten grad være behov for utrykkningskjøring da 1.linje-ambulanse er kort vei unna. På de fleste aktene er det i tillegg krav til at det er ambulanse til stede under hele arrangementet, noe som forhindrer oss i å forlate vakten for å transportere en pasient uansett. De transportene vi evt får med ambulanse er av hastegrad Vanlig og/eller Haster, og disse krever ikke utrykknigskjøring.

Med denne endringen er det ikke dermed sagt at de som innehar 160-kode er "off the hook". Det forventes fortsatt at de stiller opp på vakter der de kan.

Kjørelister for kjørelag blir utsendt i neste uke når vintersesongen er avsluttet for iår. Nye rettningslinjer, sjekkeskjema m.m. følger med da også. Sannsynligvis blir alt også lagt ut her på nettet omtrent samtidig.

Kommentarer

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.