Valg av Rådsmedlemmer | Kristiansand Røde Kors Hjelpekorps

Valg av Rådsmedlemmer

Det nærmer seg tiden for å finne ut hvem som skal gjøre hva i korpset i tiden framover. Noen trer ifra sine stillinger, andre trer inn i nye. Men for at vi skal ha noen å velge i er vi i valgkomitéen avhengig av å få inn tips på hvem du som medlem ønsker å ha inn i det nye rådet ved årsmøtet. Måten du sier ifra om dette til oss på er ved å sende en mail til et av medlemmene med navnet på de personene du mener bør være kandidater til å stille til valg i Rådet i Kristiansand RKH.

Alle forslag mottas med takk. Vi trenger din hjelp for å finne de rette personene til de ulike stillingene i rådet.

Forslag må være valgkomitéen innen 15.november

Stillingene som er på valg er:

Korpsleder (2 år)
Operativ leder (1 år)
Styremedlem (1 år)
Varamedlem  (2 år)

Send ditt forslag til en av disse:
Alfred Georg Klausen - agklausen@gmail.com
Tanya K Amundsen - tanyaamundsen@gmail.com
Dag Anders Benestad - dag_anders@hotmail.com