førstehjelp | Kristiansand Røde Kors Hjelpekorps

førstehjelp

Førstehjelpskurs

Vi kommer til å starte opp nytt grunnkurs i førstehjelp om kort tid.

Ta kontakt med Tiri på 97149520 hvis du er interessert i å delta på kurset.

 

Vi kommer tilbake med endelig dato og klokkeslett for oppstarten. 

Akuttsekk

Akuttsekk
Syndiker innhold