frivillighet | Kristiansand Røde Kors Hjelpekorps

frivillighet

Frivillighetens hus

Tirsdag 27. januar arrangeres det åpen dag på Frivillighetens Hus i Kristiansand (gamle sykepleierskolen på Eg). Vedlagt ligger invitasjon og program fra styret i Frivillighetens Hus

Syndiker innhold