id | Kristiansand Røde Kors Hjelpekorps

id

ID kort-bestilling

ID kort bestilles av medlemmene selv, følg denne bruksanvisningen og ha bilde og medlemsnummer klart. Rutine for nye ID-kort (gjelder fra 3/9-2007).

Norges Røde Kors har fått laget et nytt system for å produsere ID-kort til medlemmene. Det er blitt mye enklere å administrere da alt gjøres på nettet. Under ser du fremgangsmåten for å registrere nytt ID-kort.

Syndiker innhold