id-kort | Kristiansand Røde Kors Hjelpekorps

id-kort

Nytt system for registrering av ID-kort

PlastkortDet er blitt bestemt fra Distriktet at en person i hvert korps skal være ansvarlig for å bestille ID-kort til medlemmene i sitt korps. I Kristiansand er det Alfred Georg Klausen som har fått ansvaret for å ordne med bestilling, så dermed er det en ny instruks for kort-bestilling som gjelder.

Syndiker innhold