sanitetsvakt | Kristiansand Røde Kors Hjelpekorps

sanitetsvakt

Aktivitet :D

Timeliste 2008

50 medlemmer er i år registrert med operative timer for Kristitiansand Røde Kors Hjelpekorps. Rett i underkant av 8700 timer er registrert, og 7700 av disse er fra vintervakt på Hovden. Av de 1000 operative timene fordelt på sanitetsvaktene i sommerhalvåret har vi en topp-liste som ser slik ut:

Syndiker innhold