vannredning | Kristiansand Røde Kors Hjelpekorps

vannredning

C-kurs i elveredning

C-Kurs i Elveredning

Ressurssenter Sjoa – Elv, Innlandsvann og Is har gleden av å tilby alle
hjelpekorpsmedlemmer vannredningskurs nivå C nå i år!

Kurset tar for seg følgende momenter:

Dag 1:
• Egensikkerhet
• Tau og knuter
• Mekaniske ”duppe ditter”
• Sikringsutstyr
• Skader
• Hypotermi
• Drukning
• Søkemetoder strandsøk.

Syndiker innhold