Vårt arbeid | Kristiansand Røde Kors Hjelpekorps

Vårt arbeid

Skredøvelse på Hovden i Setesdal

Kristiansand Røde Kors Hjelpekorps er som de andre hjelpekorpsene i Norge en del av den frivillige redningstjenesten. Det vil si at vi bistår Politiet med ettersøkning og redningsoppdrag, og Helsevesenet med ambulanseoppdrag utenfor allfarvei.

Kontaktinfo

Korpsleder: 480 99 455
Administrativ leder: 480 99 454 
Operativ leder: 480 99 453
E-post: kristiansand@varkh.no
Besøksadresse:  Frivillighetens Hus. Solbergveien 14, 4615 Kristiansand

Ettersøkning og redning

Personer som blir meldt savnet til Politiet kan omfatte alt fra turister i fjellet eller på sjøen, til barn på skogstur. I Norge er det Politiet som har ansvaret ved slike oppdrag, men de bruker aktivt de frivillige delene av redningstjenesten for raskt å kunne dekke større områder med personell som har kunnskaper og ferdigheter både innenfor ettersøkning og førstehjelp. Hjelpekorpset er den største delen av den frivillige redningstjenesten i Norge, og har et solid utdannings- og aktivitetsprogram for medlemmene sine.

Ambulanseoppdrag utenfor vei

Ambulansetjenesten i Norge er statlig regulert, med private aktører som har kontrakt i enkelte distrikter. Røde Kors er en av disse aktørene, men Hjelpekorpset inngår ikke i denne delen. Hjelpekorpset er en suppleringstjeneste til førstelinjetjenesten, og stiller med mannskap og terrenggående kjøretøy/snøscooter der ambulanser ikke kommer frem, og helikopter ikke kan lande. Dette er spesielt aktuelt om vinteren, da værforholdene i Norges fjell ofte hindrer flyging. Hjelpekorpset kan da stille med snøscooter og pasientslede, med mannskaper som har opplæring i grunnleggende ambulansemedisin, og erfaring i å ferdes i vinterfjellet.
I barmarksesongen kan vi bistå ambulansetjenesten med ATV for å hente pasienter ut til kjørbar vei. 

Sanitetstjeneste

I tillegg til å være en del av redningstjenesten, driver Hjelpekorpset også med sanitetsvakter. Vi stiller med personell og utstyr til arrangementer som fotballkamper, idrettsturneringer, konserter, og liknende. Vi har hatt ansvar for førstehjelp og sanitet under Tall Ships Races i Kristiansand, og vi er fast på blant annet Terrengkarusellen og IK Start sine hjemmekamper.

Utstyret vi disponerer er ambulanse, snøscootere, ATV, mannskapsbil og tilhenger, samt hjertestartere, båremateriell, telt, førstehjelpsutstyr, belysning/aggregat osv.

Dersom du har behov for slike tjenester, kan du ta kontakt med Operativ leder på telefon 480 99 453. Vi må normalt ha ca 4 ukers varsel, men dersom du er i knipe kan du allikevel ta kontakt for å høre om det lar seg gjøre.

Førstehjelpskurs

Ønsker du et førstehjelpskurs til deg eller din bedrift? Vi arrangerer både førstehjelpskurs på 3 og 5 timer, samt egne hjertestarterkurs. Dersom du ønsker hjertestarter til din bedrift får du et godt tilbud på både hjertestarter og opplæring av de ansatte i ett kurs. Ta kontakt med Sveinung Tofteland, kurs@varkh.no eller tlf 916 15 949, for et godt tilbud.